Sunday, May 13, 2007

Tip 14 - Bagaimana Caranya Untuk Mencapai Kecemerlangan Diri

Tip Empat Belas

Akhir sekali setelah segala daya usaha, kekuatan dan keupayaan digunakan secara maksimum, maka perkasakan diri dengan bertawakkal kepada Allah SWT. Ini bermakna, penyerahan 'total' kepada Allah SWT dilakukan setelah dipergunakan sepenuhnya tenaga dan kekuatan yang ada dan setelah masalah dan cabaran di atasi sepenuhnya.

Tazkirah Sebelum Jumaaat (27hb. April 2007)
Oleh: Dr. Md. Amin Abdul Rahman Al-Jarumi

No comments: