Saturday, May 5, 2007

Tip 7 - Bagaimana Caranya Untuk Mencapai Kecemerlangan Diri

Tip Tujuh

Jangan terperangkap dengan jerat masa:

Pilihlah dalam melakukan sesuatu mengikut hirakinya. Utamakan yang mesti dan perlu (the essentials / al-dharuriyyat), kemudian yang perlu tetapi tidak mesti (the necessaries / al-hajiyat) dan kemudian yang merupakan penambahan atau pengindahan sahaja (embellishment / al-tahsiniyyat).

Tazkirah Sebelum Jumaaat (27hb. April 2007)
Oleh: Dr. Md. Amin Abdul Rahman Al-Jarumi

Friday, May 4, 2007

Tip 6 - Bagaimana Caranya Untuk Mencapai Kecemerlangan Diri

Tip Enam

Setiap kali diheret kepada pengalaman yang mencabar atau pahit, berikan segera pengubatan:

Ini bermakna, jika berhadapan dengan cabaran, pinta nasihat dan tunjuk ajar daripada orang yang boleh dipercayai. Jangan pendamkan di dalam hati kerana sesuatu yang terbuku di dalam hati, akhirnya akan pecah (seperti time-bomb) dan mendatangkan kemudaratan besar terhadap diri, bahkan mungkin orang lain.

Tazkirah Sebelum Jumaaat (27hb. April 2007)
Oleh: Dr. Md. Amin Abdul Rahman Al-Jarumi

Thursday, May 3, 2007

Tip 5 - Bagaimana Caranya Untuk Mencapai Kecemerlangan Diri

Tip Lima

Gambarkan matlamat hidup anda:

Khayalkan anda sedang menempuh laluan yang sukar yang membimbangkan dengan penuh rasa mampu dan yakin. Manusia di ibaratkan dalam hidup ini seperti seorang nakhoda kapal merentasi lautan yang bergelora menuju ke sebuah pulau cita-cita. Walaupun dalam lautan tersebut, terdapat ribut taufan, batu karang, paus dan jerung, namun dengan keyakinan dan pengalaman nakhoda tersebut akhirnya akan sampai juga ke pulau cita-cita dengan selamat

Tazkirah Sebelum Jumaaat (27hb. April 2007)
Oleh: Dr. Md. Amin Abdul Rahman Al-Jarumi

Wednesday, May 2, 2007

Tip 4 - Bagaimana Caranya Untuk Mencapai Kecemerlangan Diri

Tip Empat

Kentalkan kepercayaan kepada kebolehan diri sendiri:

Mungkin perlu dibuat badingan dengan orang lain. Misalnya, katakan pada diri, kalau orang lain boleh jayakan sesuatu, kenapa aku tidak boleh?, sedangkan aku lebih ada kelebihan dan kekuatan dari orang tersebut. Tanamkan cita-cita untuk mencapai kejayaan melalui pergerakan dari 'good', kepada 'better', kepada 'best' dan 'excellent'.

Tazkirah Sebelum Jumaaat (27hb. April 2007)
Oleh: Dr. Md. Amin Abdul Rahman Al-Jarumi

Tuesday, May 1, 2007

Tip 3 - Bagaimana Caranya Untuk Mencapai Kecemerlangan Diri

Tip Tiga

Jangan merubah prestasi cemerlang diri anda kerana ingin menyenangkan hati orang lain. Misalnya, anda tidak perlu mengemukakan soalan seperti jika kawan baik aku dapat prestasi gred 'B', kenapa aku perlu mendapat 'A'. Jangan amalkan budaya 'cukup makan' dalam pengajian, pekerjaan dan sebagainya.

Tazkirah Sebelum Jumaaat (27hb. April 2007)
Oleh: Dr. Md. Amin Abdul Rahman Al-Jarumi

Monday, April 30, 2007

Tip 2 - Bagaimana Caranya Untuk Mencapai Kecemerlangan Diri

Tip Dua

Ambil maklum tentang pencapaian diri anda:

Buat suatu pengukuran (check and balance). Misalnya, dalam hubungan dengan Allah SWT, dengan suami dan isteri, dengan anak-anak, dengan masyarakat bahkan dengan negara. Apakah berapa sekadar di tahap 'rasa wujudnya pergantungan jiwa', atau berada di tahap 'rasa pengawasan', atau berada di tahap 'rasa takut', atau berada di tahap 'rasa cinta' atau berada di tahap paling puncak iaitu 'rasa ketenangan jiwa'.

Tazkirah Sebelum Jumaaat (27hb. April 2007)
Oleh: Dr. Md. Amin Abdul Rahman Al-Jarumi

Sunday, April 29, 2007

Tip 1 - Bagaimana Caranya Untuk Mencapai Kecemerlangan Diri

Tip satu

Kenali diri anda:

Kenali apakah kekuatan-kekuatan yang anda miliki (fizikal, mental, spritual, emosional bahkan mungkin kewangan 'financial'). Apakah kelemahan-kelemahan yang anda hadapi? Apakah cabaran-cabaran yang anda hadapi? Apakah peluang-peluang yangg masih terbuka? Apakah kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai? dan Apakah strategi-strategi yang harus dirangka dalam penambahbaikan diri?.

Tazkirah Sebelum Jumaaat (27hb. April 2007)
Oleh: Dr. Md. Amin Abdul Rahman Al-Jarumi